Privacyverklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17-05-2018.

Ik ben er van bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens ik verzamel als je deze website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter. Zo snap je precies hoe ik werk.

Tidy Life respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Gebruik van de diensten:
Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten, contact met mij opneemt of bestelt in de webshop, vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Tidy Life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De gegevens die ik verwerk zijn:

 • Voor – en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Deze website en mijn diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@tidylife.nl, dan kan ik die informatie voor je verwijderen. 

3. Tidy Life  verwerkt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om mijn diensten uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van je betaling 
 • Om de bestelde producten of diensten bij jou af te kunnen leveren
 • Het analyseren van jouw gedrag op mijn website, om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van diensten en producten af te kunnen stemmen op jouw voorkeuren
 • Om aan de wet te voldoen, zoals het verplicht bewaren van de gegevens voor mijn belastingaangifte

4. Bewaartermijnen:
Tidy Life is door de belastingdienst verplicht om de gegevens 7 jaar te bewaren. Dit geldt echter alleen als je een dienst hebt afgenomen of een product hebt gekocht.  Alle andere gegevens worden na uiterlijk 12 maanden verwijderd uit mijn systeem. Dit geldt voor alle benoemde zaken van punt 1.

5. Delen van persoonsgegevens met derden:
Tidy Life  verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tidy Life blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies en vergelijkbare technieken:
Tidy Life gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tidy Life gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast zijn er cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden, zodat ik weet wat ik kan verbeteren aan mijn diensten en producten.

Bij jouw eerste bezoek aan de website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie hier een toelichting. 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders, Google Analytics en/of de sociale media-bedrijven. 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tidy Life en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij mij een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@tidylife.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek van bovenstaande door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Tidy Life wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Tidy Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tidylife.nl.